BIOFEED®

Výroba premixov, vitamíno-minerálnych zmesí, doplnkových a kopletných krmív pre veľko a maloodberateľov

Biofeed a.s.
Biofeed a.s.
Biofeed a.s.

Nami vyrábané krmivá sú v súlade s aktuálnou legislatívou a svetovými trendmi v oblasti výroby krmív.

Premix vitamínov a mikroprvkov
Vitamíno – minerálne zmesi
Doplnkové kŕmne zmesi
Individuálne receptúry