TECHNOLÓGIA

Technológia

Základ kvality konečného produktu v závisí od kvality použitej technológie, ktorá pochádza od renomovaných výrobcov.

Miešačky - Homogenizátory

typu NAUTAMIX s miešateľnosťou 1:100 000.

Granulačná linka

od spoločnosti BÜHLER.

Samotný granulátor vybavený tepelným štítom, hygienyzérom, ktorý zabezpečuje predhrievanie granulovanej zmesi, ktorá je následne v značnej miere mikrobiologicky čistá.

Dopravné cesty

Jednotlivé zariadenia sú pospájané bez zbytkovými dopravnými cestami od firmy PETKUS, ktoré zabraňujú kontaminácii jednotlivých šarží.

Balenie

Finálny produkt je následne balený na digitálnej automatickej váhe do vriec, alebo expedovaný voľne ložený.