PRODUKTY

Produkty

spoľahlivosť - kvalita - spokojnosť

Na to, aby naši odberatelia boli spokojní, musíme byť ich spoľahlivým partnerom, čo sa odzrkadlí aj v kvalite našich produktov a práce.


KOMPLETNÉ KRMIVÁ

Zmes kŕmnych surovín a doplnkových látok pre monogastrické zvieratá, ktorá sa podáva na priame kŕmenie bez potreby použitia iných krmív. Je k tomu potrebné zabezpečiť dostatok nezávadnej pitnej vody.

EUROMIX®

Premixy vitamínov a mikroprvkov

na výrobu kompletných a doplnkových krmív

Zloženie: vitamíny, mikroprvky, aminokyseliny a ostatné doplnkové látky

Dávkovanie: 0,1 - 1%

EUROVITAL®

Vitamíno - minerálne zmesi

na výrobu kompletných a doplnkových krmív

Zloženie: vitamíny, mikro a makroprvky, aminokyseliny a ostatné doplnkové látky

Dávkovanie: 2 - 5%

EUROPLUS®

Doplnkové kŕmne zmesi

na výrobu kompletných a doplnkových krmív

Zloženie: vitamíny, mikro a makroprvky, aminokyseliny, bielkovinové suroviny a ostatné doplnkové látky

Dávkovanie: 10 - 50%

Pri tvorbe zloženia výrobkov sú smerodajné poznatky najnovších svetových výskumov, ktoré sú zárukou optimálneho zloženia zmesí.

Na základe požiadaviek odberateľov dokážeme vyrobiť individuálne receptúry pre konkrétne podmienky a predstavy.

Ponúkame taktiež možnosť obohatiť výrobky širokou škálou kŕmnych aditív v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi.

Našim partnerom zabezpečujeme taktiež laboratórne rozbory a odborné poradenstvo v oblasti výživy.


Všetky typy krmív dodávame v troch základných baleniach 5, 25 a 50 kg a voľne ložené.

Vozový park

Dodanie výrobkov zabezpečujeme nákladnými vozidlami s kapacitou od 2t do 24t, prípadne podľa dohody.

Doprava

Pre Vašu firmu zabezpečíme pravidelný a spoľahlivý prísun krmív.

Po celom Slovensku

Staňte sa aj Vy našim odberateľom, nech sídlite kdekoľvek.

Vyrábame pre všetky

druhy a kategórie hospodárskych zvierat, divej zvery, hlodavce ako aj laboratórne myši a potkany.