O NÁS

O nás

Krátke predstavenie spoločnosti.

Spoločnosť Biofeed®, a.s.

bola založená v roku 1993 a počas svojej vyše 25 ročnej existencie sa etablovala medzi významných výrobcov premixov, vitamíno-minerálnych zmesí, dolpnkových a kompletných krmív, pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat ako aj pre divú zver, laboratórne myši a potkany.

Je registrovaná aj ako výrobca krmív do ekologického poľnohospodárstva ako aj výrobca medikovaných krmív.

Kvalita

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 22000:2018, jej produkty vyhovujú hygienickým požiadavkám krmivárskeho zákona.

Na zostavenie a zloženie kŕmnych zmesí a kŕmnych dávok používa vlastný optimalizačný program Feed Star®, ktorý je nastavený podľa aktuálnych svetových výskumov v oblasti výživy zvierat.

V rámci spolupráce zabezpečujeme poradenskú činnosť.

Vstupné suroviny

Používané suroviny pochádzajú od dôveryhodných domácich a zahraničných registrovaných dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky legislatívne normy Európskej únie.

Ich kvalita je pravidelne kontrolovaná v akreditovaných laboratóriách.

Individuálna receptúra

Našou veľkou devízou je možnosť vyhovieť špeciálnym požiadavkám formou individuálnych receptúr prispôsobených požiadavkám konkrétneho chovu ako aj zapracovať registrované kŕmne aditíva.

Certifikáty