ÚVOD

Nami vyrábané krmivá sú v súlade s aktuálnou legislatívou a svetovými trendmi v oblasti výroby krmív.

Premix vitamínov a mikroprvkov
Vitamíno – minerálne zmesi
Doplnkové kŕmne zmesi
Individuálne receptúry